วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์1 ความคิดเห็น:

  1. ดีครับ...ขอบคุณมาก ๆ ลูกผมจะได้มีแบบทดสอบทำ มีโจทย์ที่่หลากหลายมากขึ้น

    ตอบลบ