วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง (สรุปเนื้อหา)

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง (สรุปเนื้อหา)1 ความคิดเห็น:

  1. เนื้อหาและข้อสอบ ไม่ตรงหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง

    ตอบลบ