วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 3-3 การบวก และการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 3-3 การบวก และการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20
1 ความคิดเห็น: