วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4-2 การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4-2 การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น