วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 4-3 การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 4-3 การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น