วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 5-2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 5-2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ดีครับได้สอนลูกอย่างมีความสุข ลูกทำได้ก็ชม เค้าดีใจใหญ่ คราวนี้ชอบอวดพ่อ เอาอีกๆเพลินเลย

    ตอบลบ