วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 5-3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 5-3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก

2 ความคิดเห็น: