วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 6-1 การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 6-1 การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น