วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 6-2 การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก และหารเหลือเศษ)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 6-2 การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก และหารเหลือเศษ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น