วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 1-1 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1000

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 3-1 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10002 ความคิดเห็น: