วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 2-3 การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดสองหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 2-3 การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดสองหลัก)
1 ความคิดเห็น: