วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 3 ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 3 ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น