วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 5-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีไม่เกินสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 5-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีไม่เกินสองหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น