วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 6-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 6-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น