วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น