วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-3 การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-3 การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น