วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-10 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-10 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น