วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-11 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-11 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ไม่มีการทด)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น