วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-12 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-12 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น