วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-15 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (ไม่มีการทด และมีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-15 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (ไม่มีการทด และมีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น