วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น