วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-4 การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-4 การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น