วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-8 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-8 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น