วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น