วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น