วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-3 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-3 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการกระจาย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น