วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-4 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 6-4 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการกระจาย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น