วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 7-2 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 7-2 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น