วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 4-5 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 4-5 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (ไม่มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น