วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 4-6 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง กับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 4-6 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง กับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น