วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-5 การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับพหุคูณของ 100

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-5 การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับพหุคูณของ 100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น