วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-6 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-6 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น