วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 7-2 การหารจำนวนนับด้วย 10 , 100 , และ 1000 (ตอบในรูปทศนิยม)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 7-2 การหารจำนวนนับด้วย 10 , 100 , และ 1000 (ตอบในรูปทศนิยม)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น