วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 7-3 การหารจำนวนนับด้วยพหุคูณของ 10 และ 100 (ตอบในรูปทศนิยม)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 7-3 การหารจำนวนนับด้วยพหุคูณของ 10 และ 100 (ตอบในรูปทศนิยม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น