วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 - การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 - การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ
2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่มีคำตอบตรงกับตัวเลือกค่ะ
    รบกวนตรวจสอบด้วยนะคะ
    (ข้อ 2,3,10,11,12)

    ตอบลบ
  2. คำตอบไม่มีในตัวเลือกหลายข้อเลยค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ

    ตอบลบ