วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา และการลำดับเหตุการณ์ - แบบทดสอบ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา และการลำดับเหตุการณ์ - แบบทดสอบ - (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น