วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000


Download เป็น PDF File                          เฉลย
Download เป็น PDF File                          เฉลย

4 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ข้อ 5 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
    ข้อ 9 ไม่เข้าใจ อะไรผิดตำแหน่ง

    ตอบลบ