วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

Download เป็น PDF File                          เฉลย


Download เป็น PDF File                          เฉลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น