วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 15 ความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 15 ความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ (เฉลย)

4 ความคิดเห็น:

  1. เฉลย คำตอบ บทนี้อยู่ไหนคร้า

    ตอบลบ
  2. บทที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างโลก

    ตอบลบ
  3. บทที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างโลก

    ตอบลบ