วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 16 วันเวลาในปฏิทิน ช่วงเวลา และวันสำคัญในปฏิทิน (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 16 วันเวลาในปฏิทิน ช่วงเวลา และวันสำคัญในปฏิทิน (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น