วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 1) - ทักษะการคิดคำนวณ

คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 1) - ทักษะการคิดคำนวณ

Download เป็น PDF File                  เฉลย





Download เป็น PDF File                  เฉลย

1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อ 7 กับข้อ 9 หนูทำแล้วทำไม ได้คำตอบไม่เหมือนคะ

    ตอบลบ