วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 - English (ชุดที่ 1)- เทอม 2 - ตอนที่ 2

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 - English (ชุดที่ 1)- เทอม 2 - ตอนที่ 21 ความคิดเห็น:

  1. ใส่ link ไปยัง PDF file สำหรับแบบทดสอบ เทอม 2 ตอน 2 ผิดค่ะ ไม่มีแบบทดสอบ แต่เป็นเฉลยแทน

    ตอบลบ