วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

science-p6-lesson3-2-1

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ - (2) ทรัพยากรธรรมชาติ - แบบทดสอบ (ชุดที่ 1)


Download เป็น PDF File                        เฉลย

Download เป็น PDF File                        เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น