วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

science-p6-lesson3-3

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ - (3) ภาวะโลกร้อน - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                           เฉลย
Download เป็น PDF File                           เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น