วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

science-p6-lesson6-2-2-key

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า - (2) ไฟฟ้ากระแส - แบบทดสอบ (ชุดที่ 2) - เฉลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น