วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

science-p6-lesson7-2-2

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ - (2) เทคโนโลยีอวกาศ - แบบทดสอบ (ชุดที่ 2)


Download เป็น PDF File                        เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น