ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาวิทยาศาสตร์)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์***


10 ความคิดเห็น: