แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ พลศึกษา ม.6 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ พลศึกษา ม.6 แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6***

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6***

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา
ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย