แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.2 แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2***

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2***

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องกฎหมาย

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอยู่ร่วมกันในสังคม

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอยู่ร่วมกันในสังคม
ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยพิบัติและการจัดการ

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยพิบัติและการจัดการ

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป


ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้แผนที่ และระบบเวลา

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้แผนที่ และระบบเวลา