วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 (มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 (มีการกระจาย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น